CV Uitgebreid

01-2019 t/m 02-2020, en
05-2017 t/m 12-2017
Software Developer bij FMI Industrial Automation te Drachten.
 

FMI Industrial Automation is een vooraanstaand leverancier van hightech machines voor de automatische assemblage, bewerking, handling en inspectie van uiteenlopende producten. Hierbij kun je o.a. denken aan de koppen van moderne scheerapparaten, medische apparaten, onderdelen voor automatische versnellingsbakken of microlenzen.

Met name voor de handling en inspectie van het product wordt in de meeste machines gebruik gemaakt van zogenaamde 'machine vision', het door middel van nemen van foto's m.b.v. industriële camera's ('image acquisition'), en de analyse ervan d.m.v. software algoritmes ('image processing'), beoordelen van de locatie en/of kwaliteit van het product.

De Software Engineering afdeling binnen FMI is verantwoordelijk voor het ontwerpen, programmeren, configureren, testen en inbedrijfstellen van machinebesturingen. Een veelgebruikte SDK voor de implementatie van de software applicaties is Qt, gebruikmakend van de Qt Creator IDE en de programmeertaal C++.

Binnen de Software Engineering afdeling ben ik mede verantwoordelijk geweest voor de implementatie van een aantal software applicaties in Qt/C++. Hierbij lag in mijn geval de nadruk op de ontwikkeling van de HMI/GUI en de software laag direct hieronder, waarbij ik in de meeste gevallen gebruik heb gemaakt van bovengenoemde machine vision functionaliteit.

03-2018 t/m 11-2018 Software Developer bij Boikon te Leek.
 

Boikon ontwikkelt technologische oplossingen voor het automatiseren en optimaliseren van productieprocessen, in het bijzonder oplossingen voor packaging en handling processen. De laatste jaren is er voornamelijk ingezet op de ontwikkeling van een nieuwe lijn van machines t.b.v. de tabaksindustrie, d.w.z. machines die verpakkingen voorziet van een track-en-trace code waarmee de herkomst en transport van de verpakking te herleiden is. Dit i.v.m. een maatregel in de Europese tabaksrichtlijn die halverwege 2019 van kracht wordt.

De Software Engineering afdeling binnen Boikon is verantwoordelijk voor het ontwerpen, programmeren, configureren, testen en in bedrijfstellen van machinebesturingen. De machine software bestaat uit twee delen die onderling met elkaar communiceren: een PLC applicatie ontwikkeld in Beckhoff Twincat, en de HMI/GUI ontwikkeld in C#./NET gebruikmakend van WPF en de MS Visual Studio IDE.

Binnen de Software Engineering afdeling ben ik mede verantwoordelijk voor de implementatie van een aantal C#./NET software applicaties voor de bovengenoemde track-en-trace machines. Hierbij ligt in mijn geval de nadruk op de ontwikkeling van de HMI/GUI en de software laag direct hieronder, waarbij ik voor de communicatie met de PLC applicatie gebruikmaak van de Twincat ADS interface.

04-2015 t/m 03-2017 Software Architect bij ASML te Veldhoven, afdeling Service Lab.
 

ASML ontwikkelt en produceert machines ten behoeve van de fabricage van chips, de zogenaamde wafer scanner. Voordat deze machines naar de klant worden verscheept worden ze aan diverse testen onderworpen, uitgevoerd door operators in de clean room, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van zogenaamde (test) wafers en reticles. De afdeling Service Lab verleent ondersteuning bij het uitvoeren van deze testen, onder meer door het ontwikkelen van test procedures, het verzamelen en analyseren van de test data, en het verzorgen van de distributie van de wafers en reticles.

Om deze dienstverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen maakt het Service Lab gebruikt van een uitgebreid software applicatie landschap, bestaande uit een grote verzameling van voornamelijk MS Access en MS Excel tools, die in de loop der jaren binnen de afdeling zelf zijn ontwikkeld door de Service Lab engineers. De data wordt dus opgeslagen Access/Excel bestanden, en de software algoritmes en queries zijn ontwikkeld in VBA (Visual Basic for Applications), voor elk tool als geintegreerd onderdeel van het Access/Excel bestand.

Binnen het Service Lab ben ik verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en de implementatie van een web-based applicatie framework, met als doel het bestaande applicatie landschap naar een kwalitatief hoger plan te tillen (met name op gebied van usability, maintainability, reliability en performance). Hiervoor heb ik een proof-of-concept ontwikkeld, bestaande uit een drietal web-applicaties, draaiend in een IIS web-server, waarbij de data respectievelijk wordt opgeslagen in een SQL, Access en Oracle database.

Deze C#/VB ASP.NET web-applicaties heb ik, samen met de andere engineers, gebruikt als basis voor het ontwikkelen van een aantal nieuwe tools en om enkele bestaande Access en Excel tools naar toe te migreren. Hiervoor heb ik tevens aan de backend kant de IIS web-server en SQL database-server opgezet en geconfigureerd.

07-2013 t/m 01-2015 Software Architect bij Yacht te (High Tech Campus) Eindhoven/ASML te Veldhoven, afdeling Metrology.
 

ASML ontwikkelt en produceert machines ten behoeve van de fabricage van chips, de zogenaamde wafer scanner. Een van de domeingebieden van de ASML machines is Metrologie, verantwoordelijk voor de calibratie, monitoring & control van allerlei componenten binnen de machine. In opdracht van ASML heeft een team van Yacht diverse software uitbreidingen gemaakt binnen het domeingebied van de Metrologie. De software ontwikkelactiviteiten bestonden uit het syncen van functionaliteit tussen releases, software sustaining en de implementatie van nieuwe functionaliteit.

Binnen dit project ben ik verantwoordelijk geweest voor de teamleiding (8 teamleden), de software architectuur, en configuratie management. Daarnaast was ik het eerste aanspreekpunt voor ASML in geval van technisch en niet-technisch inhoudelijke vragen betreffende het project. Ook heb ik me bezig gehouden met het recruiten van nieuwe teamleden, het maken van offertes en monitoring van het project budget.

Tenslotte heb ik me bezig gehouden met het (mede) ontwikkelen van een calibration-, performance- en diagnostic (CPD) software applicatie, de zogenaamde Wafer Table Qualification Test (WTQT).

08-2011 t/m 06-2013 Software Architect bij NXP Semiconductors te (High Tech Campus) Eindhoven, afdeling Tool and Flow Solutions.
 

Binnen de Central R&D organisatie van NXP Semiconductors is de groep Design Methodologies verantwoordelijk voor het onderhoud van het Package Constraint Manager (PCM) tool. Deze applicatie wordt gebruikt voor het maken van zogenaamde bond wire diagrammen voor Integrated Circuits (IC). Vanwege de sterk verouderde status van deze tool is de functionaliteit van deze applicatie gemigreerd naar het meer modernere ADS platform (Advanced Design System) van leverancier Agilent.

In het kader van het PCM migratie project ben ik verantwoordelijk geweest voor het schrijven van een Customer Requirements Specification en Functional Requirements Specification, en voor de implementatie van de software. De ontwikkelde applicatie bestaat uit twee delen: een aantal in Python geschreven Linux scripts, voornamelijk ten behoeve van het converteren van bestaande PCM bestanden naar een voor ADS geschikt bestandsformaat. Daarnaast bestaat de applicatie uit de zogenaamde ADS customization, de uitbreiding van de ADS functionaliteit met behulp van AEL, de C-achtige scripttaal van ADS.

04-2010 t/m 05-2011 Software Architect bij ICT te Eindhoven/ASML te Veldhoven, afdeling Wafer Handling.
 

ASML ontwikkelt en produceert machines ten behoeve van de fabricage van chips, de zogenaamde wafer scanner. Het nieuwste platform waaraan op dat moment werd ontwikkeld is de NXE:3100. Een van de domeingebieden van de NXE machine is wafer handling, verantwoordelijk voor het verplaatsen van de wafers van de invoermodule naar het gedeelte waar de wafers belicht worden.

Binnen het NXE wafer handling team ben ik verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van een tweetal calibratie-, performance- en diagnostische (CPD) software applicaties, de zogenaamde In Vacuum Robot Friction Calibration (EWRBFC) en de VPA Camera Integration Time Calibration (EWVPIT).

Een van de oudere wafer scanner platformen die nog steeds wordt geproduceerd is de XT:860. Voor deze machine worden nog regelmatig software verbeteringen gemaakt middels het patch proces. In opdracht van ASML heeft een team van ICT Embedded diverse software uitbreidingen gemaakt binnen verschillende domeingebieden van de machine.

In het kader van het XT project ben ik verantwoordelijk geweest voor de teamleiding (4 teamleden), de software architectuur, en configuratie- en buildmanagement. Daarnaast was ik het eerste aanspreekpunt voor ASML in geval van technisch inhoudelijke vragen betreffende het project.

05-2009 t/m 03-2010 Software Architect bij ICT te Groningen/Comecer te Joure.
 

Comecer ontwikkelt en levert instrumenten voor laboratoria op het gebied van nucleaire straling, radiofarmacologie en radiochemie. Met behulp van deze instrumenten produceren klanten van Comecer radioactieve farmaceutica ten behoeve van medische diagnostiek en onderzoek.

Aan de klant Covidien in Petten heeft Comecer de productielijn hardware en de bijbehorende besturings-software geleverd. Aan een klant in Ottawa (Canada) en aan de klant Cyclotron in Amsterdam is een Windows applicatie geleverd voor het invoeren en aanpassen van klant orders: de Order Entry applicatie.

Binnen het Covidien project ben ik verantwoordelijk geweest voor het schrijven van een tweetal systeem test specificaties, en voor het uitvoeren van systeem- en integratietesten op loctie bij de klant.

In het kader van het Ottawa project ben ik verantwoordelijk geweest voor de implementatie van een nieuwe Order Entry applicatie, en voor het Cyclotron project voor de implementatie van diverse uitbreidingen van een bestaande Order Entry applicatie. Beide applicaties zijn ontwikkeld in de C#/.NET ontwikkelomgeving, waarbij de data wordt opgeslagen in een SQL database.

12-2008 t/m 11-2009 Software Architect bij ICT te Groningen (in-house).
 

Binnen de organisatie van ICT Embedded zijn Business Development Managers verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe klanten (acquisitie) en het onderhouden van bestaande contacten. Daarnaast zijn ze belast met het aansturen van offerte-trajecten op het moment dat een (nieuwe of bestaande) klant een indicatie vraagt voor de kosten van een nieuw project of product.

In het kader van business development ben ik verantwoordelijk geweest voor de technische ondersteuning van een Business Development Manager o.a. ten behoeve van acquisitie en van een aantal offerte trajecten.

10-2008 t/m 11-2008 Software Architect bij Access Systems te Oberhausen (Duitsland).
 

Access Systems ontwikkelt internet-technologie oplossingen voor mobiele producten zoals mobiele telefoons, smart phones en PDA's. Hun meest verkochte oplossing is de NetFront Internet Browser, die al in honderden verschillende modellen van bovengenoemde producten is ingebouwd.

Voor de klant Modu Mobile gevestigd in Tel Aviv (Israel) heeft Access software ontwikkeld voor een nieuwe mobiele telefoon. Doel van dit project was het integreren van de NetFront Internet Browser op het hardware platform van Modu. Belangrijkste onderdeel van het project was het implementeren van UI veranderingen aan de Internet Browser, om alles er naar wens van de klant (lees: netwerk operators) te laten uitzien.

Binnen het Modu project ben ik verantwoordelijk geweest voor de teamleiding (4 teamleden), de software architectuur, en configuratie- en buildmanagement.

 03-2008 t/m 09-2008 Software Architect bij Bosch/Blaupunkt te Hildesheim (Duitsland).
 

Op de afdeling 'Car Multimedia - Driver Information Systems' van Bosch/Blaupunkt wordt software ontwikkeld voor navigatiesystemen voor gebruik in auto's. Behalve de bekende navigatie functionaliteit omvat de software ook functies zoals radio tuner (FM/AM, RDS, TMC), infotainment (CD, MP3, I-Pod), en telecom (telefoon, Bluetooth).

Voor de klant Nissan heeft Bosch/Blaupunkt software ontwikkeld voor een navigatiesysteem voor een nieuw automodel van Nissan. Hiervoor zijn twee varianten ontwikkeld, een voor de Europese markt en een voor de Noord-Amerikaanse markt.

Binnen het Nissan project ben ik verantwoordelijk geweest voor requirements- en change management.

11-2007 t/m 02-2008 Software Architect bij NXP Semiconductors te (High Tech Campus) Eindhoven, afdeling Product Line Analog TV Systems.
 

Op de afdeling 'Product Line Analog TV Systems' van NXP Semiconductors (voorheen Philips Semiconductors) wordt software ontwikkeld voor analoge LCD TV's. Met deze LCD TV kunnen analoge televisie uitzendingen worden ontvangen en afgebeeld, en daarnaast bevat de software TV applicaties zoals een gebruikersmenu. De combinatie van de hardware en software van de LCD TV wordt het LocTop platform genoemd.

Het LocTop platform wordt in vorm van een Software Development Kit aan klanten geleverd die vervolgens de source code naar hun eigen behoefte kunnen aanpassen, bijvoorbeeld m.b.t. een eigen 'look and feel' van de user interface. Om de klant hierin te ondersteunen worden er regelmatig NXP medewerkers op locatie naar (voornamelijk Aziatische) klanten gestuurd voor on-site support. Deze rol staat binnen de organisatie bekend als design-in engineer.

Binnen het LocTop project ben ik verantwoordelijk geweest voor de rol van Senior Software Design-in Engineer, voor PR/CR solving en klant support.

11-2006 t/m 10-2007 Software Architect en Senior Technisch Ontwerper bij ICT te Groningen/Webeasy te Sliedrecht.
 

Webeasy is een bedrijf dat producten en applicaties voor gebouw- en industriële automatisering ontwerpt en op de markt brengt. Webeasy levert haar afnemers een volledig op internet gebaseerde oplossing die alle standaarden binnen de besturingsindustrie ondersteunt.

In samenwerking met Webeasy heeft een team van ICT Embedded een tweetal uitbreidingen gemaakt op de bestaande oplossing: de Webeasy AlarmModule en de Webeasy Energy Portal. De module biedt klanten van Webeasy de mogelijkheid om een alarm die door een Webeasy product is gegenereerd af te vangen, te verwerken en te melden aan de correcte entiteit (bijv. een monteur via e-mail, of servicetelefoon via SMS). De portal is een web-based applicatie die klanten van Webeasy de mogelijkheid biedt om energieverbruik van kantoorgebouwen te monitoren en onderling te vergelijken met als doel het energieverbruik te minimaliseren.

Binnen de Webeasy projecten ben ik verantwoordelijk geweest voor de team- en projectleiding (4 teamleden), het begeleiden van 3 afstudeerders, het schrijven van een project plan, software configuratie management, requirements management, en de implementatie van een demo applicatie.

11-2004 t/m 10-2006 Senior Technisch Ontwerper bij ICT te Groningen/BenQ-Siemens Mobile te Kamp-Lintfort (Duitsland).
 

Binnen een drietal BenQ-Siemens multi-site projecten is er software ontwikkeld voor de zogenaamde Wolf 4 mobiele telefoon (SG75), de Kestrel (EF81) en de Onyx (SL91). De software is ontwikkeld door BenQ in Kamp-Lintfort (Duitsland), BenQ in Wroclaw (Polen) en een team van ICT Embedded. De software is in alle gevallen gebaseerd op een UMTS software stack die door het bedrijf Qualcomm uit de VS aan BenQ is geleverd.

In opdracht van BenQ heeft het team van ICT Embedded voor bovengenoemde mobiele telefoon platformen diverse werkpakketten geimplementeerd waarbij de meeste software aanpassingen en uitbreidingen plaatsvonden in de Applications/BREW laag (UI) van de UMTS software stack.

Binnen de Wolf 4, Kestrel en Onyx projecten ben ik verantwoordelijk geweest voor de teamleiding (4-6 teamleden), en daarnaast voor diverse ontwikkel-activiteiten zoals het schrijven van feasibility studies, werkpakketten definities en design documenten, het aanpassen van applicatie source code en PR/CR solving.

07-2002 t/m 10-2004 Senior Technisch Ontwerper bij ICT te Groningen (in-house).
 

Binnen een drietal projecten die zijn uitgevoerd door ICT Embedded is er software ontwikkeld voor een aantal digitale satelliet ontvanger platformen gebaseerd op het Multimedia Home Platform (MHP).

Het MHP-PS (Prototype Stack) project is verantwoordelijk geweest voor het porteren van een MHP PC Windows stack naar het zogenaamde IBO+ embedded target platform van Philips.
De MHP-HAL (Hardware Abstraction Layer) en MHP-MOJO projecten zijn verantwoordelijk geweest voor de implementatie van de Hardware Abstraction Layer van de embedded MHP software stack voor respectievelijk het Nexperia (PNX) platform en het MOJO platform, beide ook platformen van Philips.
Het MHP-ERI (Embedded Reference Implementation) project was verantwoordelijk voor de implementatie van de Hardware Abstraction Layer (HAL) en Hardware Driver Layer (HDL) voor een TechnoTrend driverlaag voor het PC Windows platform. Deze digitale satelliet ontvanger bestaat in dit geval dus uit een Windows PC uitgebreid met een satelliet ontvanger kaart.

Binnen deze projecten ben ik verantwoordelijk geweest voor diverse ontwikkel-activiteiten zoals het opzetten van een software bouw-omgeving en een target test-omgeving, de ontwikkeling van Hardware Abstractie Laag modules, Software Configuratie Management en PR/CR solving.

05-1998 t/m 06-2002 Technisch Ontwerper en Senior Programmeur bij Philips Digital Networks te Eindhoven/Hasselt (Belgie).
 

Op het Philips Digital Systems Lab (PDSL) wordt software ontwikkeld voor digitale satelliet ontvangers. Met deze zogenaamde set-top box kunnen digitale televisie uitzendingen worden ontvangen en daarnaast bevat de software applicaties zoals een elektronische programma-gids en een menusysteem.

Het Generic Box project is verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van een nieuwe set-top box voor het zogenaamde Philips e-4TV platform.
Het Wizja/OpenTV project heeft een nieuwe set-top box ontwikkeld gebaseerd op het zogenaamde FlexTV platform en de OpenTV middelware stack.
Het OpenTV Platform project is verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van een adaptatie laag tussen de OpenTV middelware en de FlexTV device driver laag. FlexTV is een device driver laag gebaseerd op het Thomson ST20 hardware platform.

Binnen deze projecten ben ik verantwoordelijk geweest voor diverse ontwikkel-activiteiten zoals het aanpassen en uitbreiden van software modules, het opzetten van een testomgeving, de ontwikkeling van een driver stub library, de ontwikkeling van test scripts, het aanpassen van de software ontwikkelomgeving, het poorten van software modules naar een ander hardware platform, het uitvoeren van integratie- en systeem testen en PR/CR solving.

12-1997 t/m 04-1998 Senior Programmeur bij Mors Smitt te Utrecht.
 

Mors Smitt produceert volledig geautomatiseerde veilingkloksystemen. De basis van een veilingkloksysteem bestaat uit een klok met informatie over het te veilen product, een tribune met kopers-zitplaatsen, een afslagterminal voor de bediening van het kloksysteem en een klokcomputer voor de verwerking van diverse veilinggegevens.

Het veilingkloksysteem wordt bestuurd door een aantal computers die samen met de andere onderdelen van het systeem verbonden zijn door middel van een ARCNET netwerk. De communicatie tussen de onderdelen van het veilingkloksysteem verloopt met behulp van ARCNET berichten. Een belangrijk onderdeel in het geheel is de Beheer-PC. Op deze PC draait de applicatie die het beheer van het veilingkloksysteem verzorgt.

Ik ben verantwoordelijk geweest het ontwikkelen van software routines voor de Beheer- PC applicatie, en daarnaast voor het schrijven van een Software User Manual, het opstellen van test-specificaties en PR/CR solving.

09-1997 t/m 11-1997 Programmeur bij Movaris te Utrecht.
 

Movaris is een ingenieursbureau op het gebied van openbaar vervoer en railinfrastructuur. De dienstverlening bestaat uit het geven van advies over infrastructurele projecten aan onder andere openbaar vervoer bedrijven en overheid. Op de afdeling Processimulatie is de applicatie DITEM (Dienstregeling Infrastructuur Tractie Energie Model) ontwikkeld die dient als een simulatiemodel voor de treindienst, infrastructuur en energievoorziening.

Ik ben verantwoordelijk geweest voor de implementatie van een Dynamic Link Library (DLL) voor de koppeling tussen DITEM en een MS Access database, en daarnaast voor PR/CR solving.

09-1996 t/m 08-1997 Programmeur bij Philips Components te Eindhoven, afdeling Magnetic Heads and Modules.
 

Op de afdeling Magnetic Heads and Modules van Philips Components worden magneetkoppen ontwikkeld. De koppen worden gebruikt voor het lezen en schrijven van digitale data van en naar een magnetische tape. Met behulp van een testapparaat wordt gecontroleerd of de magneetkoppen correct functioneren. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een PC met een Digital Signal Processor data acquisitie kaart (DSP kaart) en een applicatie dat op de PC draait.

Ik ben verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen van routines voor de communicatie tussen DSP kaart en de PC applicatie, en daarnaast voor de implementatie van een applicatie voor het uitvoeren van metingen met behulp van de DSP kaart.